NORDAFLORA      Home   Index to families Storburknefamilien Athyriaceae    
Skogburkne         Athyrium filix-femina (L.) Roth
Sáhpángáiski (stálogáiski)
Majbräken
Fjerbregne
Soreahiirenporras, Hiirenporras
Fjöllaufungur
 Lady-fern
 Wald-Frauenfarn

Athyrium - Kanskje av gresk athyros, uten dør (slør).
Filix-femina - Hunbregne. navn på burkne hos Leonhard Fuchs, 1542.

Høgde: 50 - 80 cm

Vanlig nord til Troms, blir sjeldnere nordøstover i Finnmark. Svakt kalkkrevende. Vokser i sørskråninger, åpen lauvskog og rasmark
Voksested  Jøvaren         
Høgde o. h: 400 m     

Arter som ligner: Fjellburkne som kan vokser på de samme lokaliteter, men fjellburkne er vanligere på fjellet.

Skillekarakterer:  Fjellburkne har runde sporehoper, (som tegnet "punktum"), mens skogburkne har nyreformede sporehoper, som tegnet "komma".