NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Sáttobadvvut Sandtrav Hietapitkäpalko Almindelig Sandkarse Sand Rock-cress Sand-Schaumkresse
 
Korsblomstfamilien  Brassicaceae 

Sandskrinneblom   Arabidopsis arenosa (L) Lawalree
Syn. Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek, Arabis arenosa (L.) Scop.

Arabidopsis - Sammensatt av Arabis og gresk - opsis, som likner, arenosa - Full av sand, eller som vokser på sand.


Bofast i Sør Varanger, ellers tilfeldig innført fra Nordreisa og sørover. Mest langs veier og jernbaner i tørr og hårdpakket grus og sand. Ettårig. Mer vanlig på svensk side av grensen. Er i spredning inn fra øst. 

 

Høgde: 15- 40 cm

Dato: 25.06.2008
Sted: Murmansk, sørenden av byen, sandtak og veikant,
Høgde o.h:

Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet:
2009. 04. 12