NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Lullileaibi Gråal Harmaaleppä Hvid-El Grey Alder Grau-Erle
 
Bjørkefamilien Betulaceae

Gråor (older)    Alnus incana (L.) Moench

Syn. A. incana (L.) Moench var. borealis Norrl., A. incana (L.) Moench var. virescens Wahlenb., A. kolaënsis N. I. Orlova (ssp. kolaënsis)
Alnus - Latinsk navn på svartor hos Catullus, d. 54 f.Kr,
incana - Gråkvit.


Etter dunbjørk (65 %) er gråor det nest vanligste lauvtreet i Norge med 8 % av lauvtrevolumet.
Brukes en del som brenselved og til skogsflis.
I fjellet og særlig i nord vokser underarten kolagråor ssp. kolaensis. Den er blant annet vanlig på elvebreddene i Finnmark og Nord Troms.


 
Høgde: opptil 12 m

Dato: 04.07.2005
Sted: Tromsø: Tromsøya: Hamna
Høgde over havet:

Arter som ligner:


Andre arter på bildet
2009. 04. 09