NORDAFLORA   Home             Index to families   Den virtuelle floran   Svalbardflora   NBF fotoarkiv   Wikipedia
     ....   Löktrav     Litulaukka      Løgkarse       Garlic Mustard, Jack-by-the-Hedge    Knoblauchsrauke

Korsblomstfamilien Brassicaceae


Løkurt Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande

Synonym: A. officinalis Andrz. ex M. Bieb., Erysimum alliaria L.

Alliaria - Av latin Allium. Navn på laukurt hos Leonard Fuchs, 1542.

petiolatus - med bladskaft.
   

Løkurt er en toårig urt som kan bli opptil en meter høy. Bladene er nyre- til hjerteformet med tagger, planten dufter av løk.

Løkurt er ikke særlig vanlig i Norge, men den finnes spredt helt nord til Dyrøy i Troms. Den vokser i skogkanter, kratt, vegkanter og brakkmark, og foretrekker kalkholdig eller basisk jord.
Navnet betyr:


21.08. 2017


Foto: Ivar Heggelund