NORDAFLORA   Home             Index to families   Den virtuelle floran   Svalbardflora   NBF fotoarkiv   Wikipedia
         Revsuga    Rönsyakankaali      Krybende Læbeløs       Bugle    Kriechender Günsel
Leppeblomstfamilien Lamiaceae


Krypjonsokkoll Ajuga reptans L.

Rødlistekategori: EN - Sterkt truet


Navnet betyr:
Ajuga - Latinsk plantenavn hos Scribonius Largus, 40.

reptans - krypende.


Ganske sjelden, men har også vært nyttet som hageplante. Har rotslående utløpere.  Bare funnet i sør.


25.05. 2015


Foto: Ivar Heggelund