Nordaflora     
Nellikfamilien Caryophyllaceae

Skredarve  Arenaria norvegica

(Bleik form (uten anthocyanin)

Fierrannárva
Skredarv
 
Norjanarho 
Skeggsandi
Arctic Sandwort
 

 

 

 

 

Betydningen av navnet:

Arenaria - av latin arena, sand eller sandslette. Plantenavn hos Caspar Bauhin, 1673

norvegica - fra Norge

Høgde: 2- 7 cm

Spredt på kalk- eller olivinrik skredjord og berghyller. Lause tuer med nedliggende skott. Enkelte kanthår ved bladenes basis.

Dato: Juli 08         
Sted: Børselv             
Høgde o. h:    10 m       

 

Den virtuelle floran
Svalbardflora
NBF fotoarkiv