NORDAFLORA      Home       Index to families   Ertefamilien  Fabaceae
Gjerdevikke Gjerdevikke       Vicia sepium 

 Synonym: V. sepium L. var. montana (W. D. J. Koch) A. Fröhl. (ssp. montana)
Aidesáhpal (fierbmerássi)
Häckvicker
Gærde-Vikke
Aitovirna
Giljaflækja
Bush Vetch
Zaun-Wicke

Vicia - Latinsk navn på ei vikke hos Varro, d. 27 f.Kr.,
sepium
- Av latin sepes (saepes), gjerde

Høgde:  30- 60 cm

Voksested:  Ved en bekk på Langslett, Nordreisa

Dato: Juli, 1989                       
Funnsted   Rotsundelv         
Høgde o. h:  30 m         


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet