Nordaflora      Home      Index to families   Maskeblomstfamilien Scrophulariaceae
Legeveronica      Legeveronika        Samisk: Dálkkasteadjarássi
   Ärenpris
   Rohtotädyke
   Læge-Ærenpris
    Heath Speedwell
    Wald-Ehrenpreis
Veronica officinalis


Navnet betyr:
1.Veronica - Stavefeil fra vettonica hos Plinius (d. 79), en plante fra landet til vettonene (i Spania).
2.Namnet Veronica anses av noen forfattere å hedre den hellige Veronica, som vasket Jesu føtter.
officinalis - Av officina (verksted, apotek). Legemiddel.Høgde: 10 cm
Sted:
Høgde over havet:

Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet
Utbredelseskart