Foto: Stein Erik Lunde

Maskeblomstfamilien Scrophulariaceae

Veronica longifolia

   Storveronika   Samisk: Gáddevitku (suotnabáidni)
   Strandveronika
   Rantatädyke
   Langbladet Ærenpris
   Garden Speedwell
   Langblättriger Ehrenpreis

 

 

 

Navnet betyr:
1.Veronica - Stavefeil fra vettonica hos Plinius (d. 79), en plante fra landet til vettonene (i Spania).
2.Namnet Veronica anses av noen forfattere å hedre den hellige Veronica, som vasket Jesu føtter.
longifolia - Med lange blad.


Høgde: opptil 1m

Sjelden i Troms. Vanligere i Finnmark. På engmark, strandkanter, åpen bjørkeskog


 

 

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv