Foto: Ivar Heggelund    

Maskeblomstfamilien Scrophulariaceae

Bergveronika Veronica fruticans

Samisk: Bákteteadjarássi
   Bergveronika     
   Klippveronika
  Varputädyke
   Klippe-Ærenpris
   Rock Speedwell
   Felsen-Ehrenpreis

Navnet betyr:
1.Veronica - Stavefeil fra vettonica hos Plinius (d. 79), en plante fra landet til vettonene (i Spania).
2.Namnet Veronica anses av noen forfattere å hedre den hellige Veronica, som vasket Jesu føtter.
fruticans - Som holder på å bli busk.


Vanlig

Høgde:
Sted:
Høgde over havet:

Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet

Utbredelseskart

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv