Nordaflora     TilbakeHOME   Lyngfamilien Ericaceae
Fjellblokkebaer

Fjellblokkebær    Vaccinium  uliginosum  ssp. microphyllum

Synonym: Myrtillus uliginosa (L.) Drejer

Ehtemas (juogut, juolut) (ssp. uliginosum)
Fjällodon (ssp.microphyllum )  
Mose-Bølle (ssp. uliginosum)
Juolukka (ssp. uliginosum)
Bláberjalyng (ssp. uliginosum)
Bog Bilberry (ssp. uliginosum)
Rauschbeere (ssp. uliginosum)
Vaccinium - Latinsk plantenavn hos Vergil, d. 19 f.Kr.
uliginosum - Som veks på våte steder.


Høgde: 2 -10 cm

Voksested:  I fjellet

Dato:       1991                 
Funnsted    Loapmi        
Høgde o. h:      1050 m     

 
Arter som ligner: Hovedarten blokkebær Vaccinium uliginosum L.
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet: Harerug, fjellfrøstjerne, grønnkattefot

Så sent som på 50-tallet var det liten tilgang på frukt og grønnsaker i Finnmark og Troms. Høsting av ville bær og vekster var derfor av avgjørende betydning for å dekke behovet for vitaminer og oksidanter gjennom vinteren. De mest ettertraktede artene som tyttebær, molte og blåbær vokser rikelig i de fleste bebodde områdene.
Blokkebær ble nok mest spist på stedet og mest av barn.