Foto: Stein Erik Lunde

Blærerotfamilien Lentibulariaceae
Mellomblærerot Utricularia ochroleuca R. W. Hartm.

Gokšescáhcebadvi

Blekbläddra

Kalvasvesiherne

Kortsporet Blærerod


 Pale Bladderwort

Blaßgelber Wasserschlauch

Utricularia - Av latin utriculus, liten sekk,

ochroleuca - Gulkvit.

Spredte forekomster i nord, Kautokeino, Nordreisa. Vanligere i sør,  men litt østlig utbredelse.
Kjøttetende plante som driver fritt i vannet og som fanger små vanndyr i blærer som sitter på røttene.

Høgde: 5 cm, 5- 20 cm lange skott

 

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv