Foto: Stein Erik Lunde

Blærerotfamilien Lentibulariaceae

Småblærerot  Utricularia minor

Uhcacáhcebadvi
Dvärgbläddra
Liden Blærerod
Pikkuvesiherne
Blöðrujurt
Lesser Bladderwort
Kleiner Wasserschlauch

Utricularia - Av latin utriculus, liten sekk, ochroleuca,
minor -liten.

Høgde: 5 - 20 cm

Dato:           
Voksested:  Hamneidet          
Høgde o. h:   50 m   

Kjøttetende plante som driver fritt i vannet og som fanger små vanndyr i blærer som sitter på røttene. Ganske vanlig i hele landet. Går opp til litt over skoggrensa.

 

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv