Foto: Ivar Heggelund     Foto: Stein Erik Lunde

Soleiefamilien Ranunculaceae

Ballblom    Trollius europaeus  L

Boallorássi (hearva-, jonssotboallu; boalloaivi)
Smörboll
Engblomme
Niittykullero, Kullero
 
Globeflower
Trollblume

Trollius - Av Trollblume, gammelt tysk navn på ballblom, først brukt av Conrad Gesner, 1542.

europaeus - fra Europa.

 

Fylkesblomst for Troms

Vanlig i hele landet

Ballblom 

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv