Nordaflora     TilbakeHOME Sauelaukfamilien Juncaginaceae
Myrsauelauk

Myrsauelauk  Triglochin palustre L.

Jeaggesáltu
Kärrsälting
Kær-Trehage
Hentosuolake
Mýrasauðlaukur
Marsh Arrowgrass
Sumpf-Dreizack

Triglochin - Av gresk tris, tre gonger, og glochin, agnor på ei pil. Navn på saulauk hos Jacques Dalechamps, 1587.

Palustre - Som veks på myr

 


Vanlig