Nordaflora     TilbakeHOME Sauelaukfamilien Juncaginaceae
Fjøresauelauk Fjøresaulauk   Triglochin maritimum L. Mearrasáltu
Havssälting
Strand-Trehage
Merisuolake
Strandsauðlaukur
Sea Arrowgrass
Strand-Dreizack

Triglochin - Av gresk tris, tre gonger, og glochin, agnor på ei pil. Navn på saulauk hos Jacques Dalechamps, 1587.

maritimus - Som veks ved havet.


Vanlig