Foto: Stein Erik Lunde

Korsblomstfamilien Brassicaceae

Sylblad    Subularia aquatica

Aibmesuoidni
Sylört
Sylblad  
Äimäruoho  
Alurt
Awlwort
Pfriemenkresse

Subularia - Av latin subula, syl. Navn på brasmegras hos John Rav, 1686.

aquatica - som veks i vatn

Høgde: 3 - 7 cm

I grunt vatn og på strand, leire. Lite næringskrevende

Dato:                       
Kommune:    Nordreisa        
Høgde o. h:           

Foto: Stein Erik Lunde 

 

 

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv