Stuckenia filiformis

Nordaflora     TilbakeHOME                              BACK  to Index to families   Tjønnaksfamilien Potamogetonaceae
Traadtjønnaks

Trådtjønnaks  Stuckenia filiformis (syn. Potamogeton filiformis)

Juovkavihti
Trådnate
Tråd-Vandaks
Merivita
Þráðnykra
Slender-leaved Pondweed
Faden-Laichkraut

Dato:                       
Kommune:             
Høgde o. h:           

Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet: