Foto: Ivar Heggelund
Nellikfamilien Caryophyllaceae

Snøstjerneblom  Stellaria longipes,  syn. S. crassipes   S. ciliatisepala Trautv.

Jassahilsku
Polarstjärnblomma
Stilk-Fladstjerne
Napatähti-mö
 
Long-stalked Starwort
 

Stellaria - Av latin Stella, stjerne. Plantenavn hos Otto Brunfels, 1532, 

longipes - Med lange skaft

 Rødlisteart, VU-sårbar

Arctic / amphi- antlantic

Svært sjelden art som bare er funnet på noen få steder i Skandinavia. Bildet er tatt på Javreoaivit hvor den ble oppdaget  av A. Landmark i 1901. Han fant denne arten på høyde 909, Pihkahistama. Den er senere funnet to andre steder på Javreoaivit og ett sted på Vuoððovarre. I dag kan den bare påvises på to av disse stedene. På Javreoaivit blomstrer den svært sjelden og er derfor vanskelig å finne. Bildet er tatt 4 september 2005.

 
Den virtuelle floran
Svalbardflora
NBF fotoarkiv