NORDAFLORA      Home               Index to families   Nellikfamilien       Caryophyllaceae
Strandsmelle   Strandsmelle  Silene uniflora Roth

Synonym: S. maritima With., S. vulgaris (Moench) Garcke ssp. maritima (With.) A. Lve & D. Lve; S. vulgaris (Moench) Garcke var. islandica (A. Lve & D. Lve) A. Lve & D. Lve (ssp. uniflora); S. maritima With. ssp. petraea Fr. ex Hartm. (ssp. petraea)

Riddosillan
Strandglim
Strand-Limurt
Merikohokki
Holurt
Sea Campion
 

Silene
- Oppkalt etter Silen, flgjesvenen til Bacchus. Plantenavn hos Migjenhias Lobe-bus, 1576, 

maritima - som vokser ved havet