Foto: Ivar Heggelund    

Nellikfamilien  Caryophyllaceae
Tatarsmelle Silene tatarica
                         
Nuortasillan  Ryssglim  Tartarian Catchfly


Høgde 20 - 30 cm

Tatarsmelle har bare et vokseområde i Norge, ved Polmakelva i Tana. Bare noen få eksemplarer er sett de siste årene. Vokser i åpen sand oftest i bratte ustabile helninger langs elva.

Arten har en østlig utbredelse, konsentrert til de
russiske skogsteppene, men med nordlige utposter i Finnmark og Nord-Finland.


NB! Bilde er av et dyrket eksemplar fra Svanvik i Pasvikdalen.

Rødlistekategori: CR

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv