Foto: Ivar Heggelund, Stein Erik Lunde

Nellikfamilien  Caryophyllaceae

Fjellsmelle     Silene acaulis (L.) Jacq Synonym: Cucubalus acaulis L.

Tunturikohokki
Fjällglim
Tue-Limurt
Tunturikohokki
Lambagras
Moss Campion
Stielloses Leimkraut

Silene - Oppkalt etter Silen, følgjesvenen til Bacchus. Plantenavn hos Migjenhias Lobe-bus, 1576, 

acaulis - Uten stengel

 

Høgde: 2 - 5 cm

Flerårig i faste tette tuer. Vokser på snøleier, hei og tundra, helst på  kalkrik grunn.

Av og til med hvite blomster.

Vanlig på Svalbard og i fjellet på fastlandet

  

 

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv