NORDAFLORA        Home      index to fam   Sildrefamilien Saxifragaceae
Stjernesildre

Stjernesildre   Saxifraga stellaris Nástenarti
Stjärnbräcka
Stjerne-Stenbræk
Tähtirikko
Stjörnusteinbrjótur
Starry Saxifrage
Stern-Steinbrech

Saxifraga - Av latin saxum, bergknaus, og frango, bryte.
Plantenavn hos Marcellus Empiricus, ca. 410,

stellaris - stjerne


Vanlig i Troms og Finnmark

Dato:                       

Kommune:  Nordreisa     
Høgde o. h:           

Arter som ligner:
Andre arter på bildet:
Skillekarakterer:

05. 01 2014 Ivar Heggelund