NORDAFLORA        Home      index to fam   Sildrefamilien Saxifragaceae
Saxifraga oppositifolia Svalbard
Rødsildre      Saxifraga oppositifolia

Alitnarti
Purpurbräcka
Purpur-Stenbræk
Sinirikko
Vetrarblóm
Purple Saxifrage
Roter Steinbrech

Saxifraga - Av latin saxum, bergknaus, og frango, bryte.
Plantenavn hos Marcellus Empiricus, ca. 410,
oppositifolia -
Med motsatte blad

Boreal / Circumpolar (i flere raser)

Vanlig i hele landet. Plantene på Svalbard har en mer kompakt og tuvet voksemåte

Høgde: 2 - 8 cm

Dato:           
Funnsted: Svalbard          
Høgde o. h: 

Arter som ligner:
Andre arter på bildet:
Skillekarakterer:

05. 01 2014 Ivar Heggelund