NORDAFLORA        Home      index to fam   Sildrefamilien Saxifragaceae
Nyresildre Nyresildre


Nyresildre  Saxifraga granulata
Mándelnarti
Mandelblomma
Kornet Stenbræk
Papelorikko
Kornasteinbrjótur
Meadow Saxifrage
Knöllchen Steinbrech

Saxifraga - Av latin saxum, bergknaus, og frango, bryte.
Plantenavn hos Marcellus Empiricus, ca. 410, granulatus - Med små korn

Innført. Dukker tilfeldig opp her og der i T&F

 Dato:  07.07.1990

Funnsted Nordreisa, Rotsundelv ca 20 eks                     
Kommune:  Nordreisa           
Høgde o. h:           

05. 01 2014 Ivar Heggelund