Foto: Stein Erik Lunde

Sildrefamilien Saxifragaceae

Stivsildre Saxifraga hieracifolia  (Waldst. & Kit. ex Willd.) Haw.

Synonym: Micranthes hieracifolia  Waldst. & Kit. ex Willd.
Guoládaganarti
Styvbräcka
 
Kuolanrikko
 
Hawkweed-leaved saxifrage
 

Saxifraga - Av latin saxum, bergknaus, og frango, bryte.
Plantenavn hos Marcellus Empiricus, ca. 410,

hieracifolius - Med blad som Hieracium.  Hieracium Av gresk hierax, hauk. navn på
en korgplante hos Dioskorides og Plinius.


Sjelden, men stedvis rikelig i de indre Troms fjellene. Stiv og tjukk opprett stengel som ofte er rød anløpet. Vokser på fuktig kalkrik torv, grus i fjellet. Ettertraktet beiteplante for reinen som straks spiser toppene av under høstflyttinga

                      

Kommune:  Nordreisa     
Høgde o. h:  900m         

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv