NORDAFLORA        Home      index to fam   Vierfamilien Salicaceae
Småvier
Småvier   Salix arbuscula
Daassiedga
Risvide
Busk-Pil
Kääpiöpaju
 
Mountain willow
 

Salix - Latinsk navn på vier og pil hos Cato, d. 149 f.Kr., arbuscula - Et lite tre

Hemiarctic, montane / Eurasian

Juni. Blomstrer ved lauvsprett. Liten busk med matte, rødbrune kvister. Blad små, tynne, tettnerva, kvass - tannete og blankt grønne. Uten øreblad. Aks små, små blad på aksstilken. Kapselen kortstilket, smalt eggformet, kvitlodden.

 

Nordreisa, Jøvarden, 300 moh, juni 2006Arter som ligner: Myrtevier

05. 01 2014 Ivar Heggelund

Vokser på hei og beitemark på kalkrik grunn fra Telemark til Vest-Finnmark. Troms (Fløya) 550 m, Sør Trøndelag, Oppdal 1300 m