Nordaflora     TilbakeHOME   Rosefamilien Rosaceae
Molte

Molte  Rubus chamaemorus

Luomi (láttat; curu)
Hjortron
Multebær
Muurain, Hilla, Lakka
 
Cloudberry
Moltebeere

Rubus - Latinsk navn på bringebær og bjørnebær, først hos Cato, d. 149 f.Kr.

chamaemorus - Av gresk chamai, på bakken, og moron, morbr. Navn på molte hos Carolus
Clusius, 1601.


Vanlig i Troms og Finnmark, litt sjeldnere sørover.

Molte er fylkesblomst for Finnmark

 

Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet:

 

Så sent som på 50-tallet var det liten tilgang på frukt og grønnsaker i Finnmark og Troms. Høsting av ville bær og vekster var derfor av avgjørende betydning for å dekke behovet for vitaminer og oksidanter gjennom vinteren. De mest ettertraktede artene som tyttebær, molte og blåbær vokser rikelig i de fleste bebodde områdene. Molte er fremdeles en handelsvare.