Nordaflora      Home       Index to families   Fam: Maskeblomstfamilien Scrophulariaceae
Fjellengkall   Slekt: Engkallslekta Rhinanthus
Art: Rhinanthus minor L.
   Småengkall, (fjellengkall ssp. groenlandicus)
   Ängsskallra, fjällskallra (ssp. groenlandicus)
   Pikkulaukku (ssp. minor),
   Liden Skjaller
  Yellow-rattle   Lokasjódur
   Kleiner Klappertopf    Ruhtarássi
   
Rhinanthus - Av gresk rhis, nase, og anthos, blomster.
minor - liten
groenlandicus - fra grønnland.
 

Høgde:
Sted:
Høgde over havet:

Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet
Utbredelseskart