Foto: Ivar Heggelund    

Soleiefamilien Ranunculaceae

Snøsoleie    Ranunculus nivalis 

Jassanoarsa
Fjällsmörblomma
Sne-Ranunkel
Lumileinikki
 
Snow Buttercup
 

Ranunculus - Diminutiv av latin rana, frosk. Navn p ei soleie hos Plinius, ca. 70,
nivalis
-  som veks ved snøfonner

Ganske vanlig i fjellet i Troms og Finnmark

Dato:                       

Kommune:  Nordreisa     
Høgde o. h: 820 m          

Rødlistekategori: NT

 

 

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv