Pyrola minor
NORDAFLORA        HOME   Vintergrønnfamilien Pyrolaceae
Perlevintergrønn Perlevintergrønn        Pyrola minor  L.

 Jorbadálvvut
Klotpyrola
Liden Vintergrøn
Pikkutalvikki
Klukkublóm
Common Wintergreen
Kleines Wintergrün


Pyrola - Diminutiv av latin pirus, pretre. Navn på vintergrønn hos Leonhard Fuchs, 1542.
Minor - liten

Vanlig

   

Høgde:  15 cm

 

 

 

Arter som ligner: Pyrola media
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet