NORDAFLORA   Leppeblomstfamilien Lamiaceae
  Blåkoll Prunella vulgaris L.
Niitohombil
Brunört
Almindelig Brunelle
Niittyhumala
Blákolla
Selfheal
Kleine Braunelle


  

Ikke så vanlig i nord, oftest på kulturmark

Dato:                       
Kommune:  Nordreisa          
Høgde o. h:           


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet: