Potamogeton natans

Nordaflora     TilbakeHOME            BACK  to Index to families   Tjønnaksfamilien Potamogetonaceae
Tjoennaks

Tjønnaks  Potamogeton natans

Cuopporássi
Gäddnate
Svømmende Vandaks
Uistinvita
Blöðkunykra
Broad-leaved Pondweed
Schwimmendes Laichkraut

Potamogeton - Av gresk potamos, elv, og geton, granne. Navn på en vassplante hos Dioskorides, ca. 70,         natans - svømmende.

Den virtuelle floran

 

Spredt i Troms og Finnmark

Dato:                       
Kommune:             
Høgde o. h:           


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet: