NORDAFLORA        Home      index to fam   Kjempefamilien Plantaginaceae
Strandkjempe

Strandkjempe Plantago maritima
Riddoskážir
Gulkämpar
Strand-Vejbred
Meriratamo
Kattartunga
Sea Plantain
Strand-Wegerich

Plantago - Av latin planta, fotsole, og agere, skritte eller å sette seg i rørsle. Plantenavn hos Celsus, 40.
maritima - som veks ved havet

Vanlig langs stranda i Troms og Finnmark

Dato:                       

Kommune:  Nordreisa, Hamneidet     
Høgde o. h:  0 m         

Arter som ligner:
Andre arter på bildet:
Skillekarakterer:

05. 01 2014 Ivar Heggelund