Nordaflora      Home      Index to families   Maskeblomstfamilien Scrophulariaceae
Bleikmyrklegg

 

 

   Bleikmyrklegg  Samisk:Guolbbacoalci
   Lappspira
   Lapinkuusio
   Laplands-Troldurt
  
Pedicularis lapponica L.


Navnet betyr:

Pedicularis - Av latin pediculus, som er diminutiv av pedis, lus. Plantenavn hos Scribonius Largus,

lapponica - fra Lappland (Nord-Fennoskandia)


Vanlig


Høgde:
Sted:
Høgde over havet:

Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet
Utbredelseskart