NORDAFLORA        Home      index to fam   Firbladfamilien Trilliaceae
Firblad
Firblad    Paris quadrifolia

Dierbmámuorji
Ormbär
Firblad
Sudenmarja
Ferlaufasmári
Herb-Paris
Einbeere

Vanlig, men vokser spredt.

Giftig. En del brukt som medisinplante. Krampeløsende, betennelseshemmende, brekkmiddel, og afrodisiakum. Har en narkotisk virkning som minner om opium, men følgende kan bli søvn, kvalme, delirium og ubehag.

I Russland bruk blant annet mot sinnslidelse, ellers mot rabbis og pest. Middel mot veggelus.

Bærene smaker vont, men blir av og til ved forveksling spist av barn. Tålegrensen sies å være 15 bær for barn og 30- 40 for voksne.

05. 01 2014 Ivar Heggelund