NORDAFLORA      Home       Index to families Valmuefamilien   Papaveraceae  
Lfstadiusvalmue

Læstadiusvalmue        Papaver radicatum ssp. laestadianum  Nordh, 

syn. P. laestadianum Nordh

Laestadiusajerássi
Laestadiusvallmo, pältsavallmo
Læstadius' valmue
Tromssanunikko
 
 
 

Betydningen av navnet:
Papaver - Latinsk navn på opiumsvalmuen  hos Plautus, d. 184 f.Kr.
- laestadianum - Etter den svenske predikanten og botanikeren Lars Levi Læstadius (1800-1861).
radicatu
m - Med grov eller lang rot.

Høgde: 5- 15 cm
Vokser på skifergrus, rasmark, morener, under vann i flomvannsbekker, elveører, fjellhyller, opp til 1420 moh (Markos)

Dato:   juli 1993        
Funnsted: Markos, Storfjord         
Høgde o. h:  ca 1180 m 

 Arter som ligner: Andre Papaver radicatum (Rottboel) og Papaver lapponicum
Skillekarakterer:  Bladverket hos P.r.l. virker mer smått, findelt og "kruset" enn hos andre fjellvalmuer. Kapslene er tett svarthåret, stengel og blad har "gullhår", stivt utstående på stengel og dunet på bladene.

                                                   

 


Fjellvalmuene er variable og har vært delt inn i 10 lokale endemiske underarter, 6 i sør og 4 i Nordnorge. Enkelte som tidligere hadde artsstatus har i nyere litteratur blitt redusert til underarter og varieter. I "Lids Flora" 7. utgaven er P.radicatum delt inn i 2 underarter, P. r. ssp. radicatum og P. r. ssp. laestadianum. Med en slik inndeling har vi i Norge følgende arter/ underarter Papaver:
Sibirvalmue
Kolavalmue (kvænangs-, talvikvalmue)
Polarvalmue (svalbard-, varangervalmue)
Fjellvalmue  (som inkluderer; urvalmue, jotunheimvalmue, dovrefjellvalmue, trollheimvalmue, øksendalvalmue, svartisvalmue, tromsvalmue, avkovalmue og stjernøyvalmue
Læstadiusvalmue