Foto: Ivar Heggelund     Foto: Stein Erik Lunde

Nøkkerosefamilien Nymphaeceae
Soleinøkkerose   Nuphar pumila (Timm) DC.


Deaggaloppan     Dvärgnäckros
  Konnanulpukka    Liden Åkande 
Least Water-lily   Kleine Teichrose


Nymphaea - Av gresk nymfe. Navn på en vassplante hos Theofrast, 300 f.Kr, 

pumila - Lav liten.


Vanlig i sør, spredt nordover.
Høgde:

Dato: 
Voksested: Kvenangen, Naviteidet.
Høgde o. h:

 

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv