Foto: Ivar Heggelund

Svartkurle  Nigritella nigra  (L.) Reichb. f.  Synonym:  Gymnadenia nigra

Ruškesgeapman
Brunkulla
Brunkulle
 
 
Kohlröschen

Orkidéfamilien Orchidaceae

Nigritella - Av latin niger, svart.
nigra - Svart.

Rødlisteart: EN sårbar.  Sjelden, bisentrisk.

Montane / European.

Høyde 10 - 20 cm

Det første funnet i Troms ble gjort i 1934 av Yngvar Mejland, (Benum 58). Denne bestanden teller i dag noen hundre eksemplarer over en 1 km lang strekning. Svartkurle er senere også funnet i Målselv, (Johansen 1991), men er ikke sett der de siste årene

Kommune:  Nordreisa, Balkesoaive
Høgde o. h:   500 m        

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv