NORDAFLORA        Home      index to fam   Rubladfamilien Boraginaceae
Fjellforglemmegei Fjellforglemmegei     Myosites decumbens   Host
Synonym: M. sylvatica Ehrh. ex Hoffm. ssp. frigida Vestergr.
Rohtovajálgeahtesnásti
Fjällförgätmigej  
Fjeld-Forglemmigej
Lapinlemmikki
 
 
Niederliegendes Vergißmeinnicht

Myosotis - Av gresk mys, mus, og us, ørelapp. Plantenavn hos Dioskørides og Plinius, ca. 70.

decumbens - Nedbøyd, liggende.

Vanlig i Troms og Finnmark

Høgde: 20- 35 cm

Voksested: Skogenger. grøfter, sørhellinger

Dato:                       
Kommune:  Nordreisa     
Høgde o. h:           

09. 01 2014 Ivar Heggelund