NORDAFLORA        Home      index to fam   Portulakkfamilien Portulacaceae
Kjeldeurt Kjeldeurt  Montia fontana

ynonym: M. lamprosperma Cham., M. fontana L. ssp lamprosperma (Cham.) H. Lindb. (ssp. fontana),
Opmorásáš
Källört
Stor Vandarve
Hetekaali
Lækjagrýta
Blinks
Quellkraut

Montia - Etter den italienske botanikeren Guiseppe Monti (1682-1760). Navn på kjeldeurt hos Pier' Antonio Micheli,
1729.
fontana - Som veks i eller ved kjelder.

Ganske spredt i Troms og Finnmark

Dato:                       
Kommune:  Nordreisa, Langslett     
Høgde o. h:  70 m         


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet:

09. 01 2014 Ivar Heggelund