Foto: Ivar Heggelund    

Nellikfamilien Caryophyllaceae

Russearve  Moehringia lateriflora (L.) Fenzl  Synonym: Arenaria lateriflora L.

 
Rohtonárva
Ryssnarv
Russisk Skovarve
Laaksoarho
 
Blunt-leaf sandwort
 


Moehringia - Etter den tyske legen og botanikeren Paul Henrich Moehring (1710-1792).
lateriflora - Med sidestilte blomster.


Kategori Rødlista 2006:

Svært sjelden flerårig art i nellikfamilien. 10–15 cm høy, tynn, lodden stengel og sittende blad. Runde, hvite kronblad. Vokser i flommarkskog oftest ved store vassdrag. Fuktig mark, trives ved råtnende trær og ved gamle bjørkerøtter. Her i landet bare funnet i Øst-Finnmark. Vanskelig å oppdage dersom den ikke er i blomst

Kommune:  Sør-Varanger
Høgde o. h:  10 m         

Arter som ligner:
Andre arter på bildet:
Skillekarakterer:

Rødlistekategori: CR

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv