Nordaflora      Home       Index to families   Fam: Maskeblomstfamilien Scrophulariaceae
Stormarimjelle   Slekt: Marimjelleslekta  Mellampyrum
Art: Melampyrum pratense L.
   Stormarimjelle
   Ängskovall,  kovall
   Kangasmaitikka
   Almindelig Kohvede
  Common Cow-wheat
   Wiesen-Wachtelweizen
   
Melampyrum - Av gresk melas, svart, og pyros, hvete. Navn på et åkerugras, trolig åkermarimjelle, hos Theofrast, 300 f.Kr.
pratense - Som veks i enga.
 

Høgde:
Sted:
Høgde over havet:

Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet
Utbredelseskart