NORDAFLORA      Home                                         Index to families             Kråkefotfamilien Lycopodiaceae
Heikråkefot   Heikråkefot  Lycopodium annotinum ssp. alpestre

Synonym: L. pungens Bach. Pyl. ex Kom. (ssp. alpestre )
Sohterássi (sodderássi)
Nordlummer
Femradet Ulvefod
Riidenlieko
Lyngjafni (ssp. annotinum)
Interrupted Clubmoss  (ssp. annotinum)
Sprossender Bärlapp (ssp. annotinum)

Høgde: 7- 12 cm

Dato:           
Voksested           
Høgde o. h:      

Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet: