NORDAFLORA      Home                     Index to families                Kråkefotfamilien Lycopodiaceae
Fjelljamne   Fjelljamne  Diphasiastrum alpinum (L.) Holub, 

Synonym: Diphasiastrum alpinum (L.) Holub, Diphasium alpinum (L.) Rothm.
 Idni (irdni, itna; gáiccabáidnu, várrebáinna)
Fjällummer
Bjerg-Ulvefod
Tunturilieko
Litunarjafni  
Alpine Clubmoss
Alpen-Flachbärlapp

Hemiarctic, montane / circumpolar.

Høgde: 3- 7cm

Vanlig i fjellet

Stengelen krypende, og inntil 50 cm lang. Gaffeldelte greiner i tette knipper med 4 lengderekker av omtrent jamnstore blågrønne blad. Sporebærende blad samlet i aks i greintoppene. Vokser i blåbærheier, beitemark, fjellskog og på tidlig utsmeltete snøleier, ofte i massevegetasjon, særlig på kalkfattige bergarter. Hele fjellkjeden, meget vanlig. Jotunheimen over 1800 m. Troms 1220 m. Europa, Grønland, Nord-Amerika, Lille-Asia, Nord-Asia.