NORDAFLORA        Home      index to fam   Sivfamilien Juncaceae
Myrfrytle Myrfrytle  Luzula sudetica   (Willd.) DC.

Synonym: L. multiflora (Ehrh.) Lej. ssp. nigricans (Desv.) W. D. J. Koch
Cáhppesgiilu
Svartfryle
Sort Frytle
Sykeröpiippo
Dökkhæra
Sudetan Wood-rush
Sudeten-Feld-Hainsimse


Luzula - Av italiensk lucciola, midsommarmark, eller latin luculus, liten lund. Navn
på frytle hos Luigi Anguillara, 1561.

sudetica
- fra Sudetene.

Vanlig i Troms og Finnmark

Dato:                       
Kommune:  Nordreisa     
Høgde o. h:           


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet:

09. 01 2014 Ivar Heggelund