NORDAFLORA        Home      index to fam   Sivfamilien Juncaceae
Aksfrytle Aksfrytle  Luzula spicata  (L) DC
Oaivegiilu
Axfryle
Aks-Frytle
Tähkäpiippo
Axhæra
Spiked Wood-rush
Ähren-Hainsimse


Luzula - Av italiensk lucciola, midsommarmark, eller latin luculus, liten lund. Navn
på frytle hos Luigi Anguillara, 1561.

spicata
- Som har aks.

Vanlig i Troms og Finnmark

Dato:                       
Kommune:  Nordreisa, Gjøvarden     
Høgde o. h:     300 m      


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet:

09. 01 2014 Ivar Heggelund