NORDAFLORA        Home      index to fam   Sivfamilien Juncaceae
Haarfrytle Hårfrytle  Luzula pilosa   (L.) Willd.
Giddagiilu
Vårfryle
Håret Frytle
Kevätpiippo
 
Hairy Wood-rush
Behaarte Hainsimse


Luzula - Av italiensk lucciola, midsommarmark, eller latin luculus, liten lund. Navn
på frytle hos Luigi Anguillara, 1561.

pilosa
- Med hår.

Ganske vanlig i Troms og Finnmark

Dato:                       
Kommune:  Nordreisa, Hamneidet     
Høgde o. h:   80 m        


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet:

09. 01 2014 Ivar Heggelund