NORDAFLORA        Home      index to fam   Sivfamilien Juncaceae
Hengefrytle Hengefrytle  Luzula parviflora   (Ehrh.) Desv.
Hárregiilu
Vippfryle
Småblomstret Frytle
Röyhypiippo
 
 
 Luzula - Av italiensk lucciola, midsommarmark, eller latin luculus, liten lund. Navn
på frytle hos Luigi Anguillara, 1561.

parviflora - Med små blomster.

Spredt i Troms og Finnmark

Dato:                       
Kommune:  Nordreisa, Loapmi    
Høgde o. h: 600 m          


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet:

09. 01 2014 Ivar Heggelund