Foto: Ivar Heggelund    

Ertefamilien Fabaceae

Myrskolm, håret myrflatbelg Lathyrus palustris ssp. pilosus L.

Jeaggesáhpal  Kärrvial  Rantanätkelmä  Mýraertur  Sumpf-Platterbse

Lathyrus - Gresk lathyros, navn på en erteplante hos Theofrast, 300 f.Kr.,

palustris - som vokser på myr, kjærr, 

pilosus - håret

Det er to underarter i landet, snau myrflatbelg (L. p. subsp. palustris) som vokser i Sør - Norge og håret myrflatbelg (L. p. subsp. pilosus) som vokser i nord.
Svært sjelden i Nordland og Troms, vanligere i Finnmark, men er i tilbakegang også her. Vokser her mest langs bekker og elveleier.

Høyde: Opp til en 1 meter.

Kommune:  Sør-Varanger
Høgde o. h:  90 m  

Rødlistekategori: NT

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv